Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

Seznam norem pro kryogenické nádoby a norem souvisejících (ČSN, EN, prEN, ENV, ISO)


navazujících na Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., Směrnici Evropského parlamentu 1997/23/EC a Směrnici Evropského parlamentu 1999/36/EC
Norma Číslo Třídící znak Platnost Název
ČSN EN ISO90000103002006-042009-05 (Opr. 1)Systémy managementu kvality. Základní principy a slovník
ČSN EN ISO90010103212009-04Systémy managementu kvality. Požadavky
ČSN EN ISO9001 ed.20103212010-09Systémy managementu kvality. Požadavky
ČSN EN ISO90040103242010-05Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality
ČSN ISO/TR100130103312002-09Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
ČSN ISO128-300131142002-03Technické výkresy. Pravidla zobrazování. Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů
ČSN ISO128-440131142002-02Technické výkresy. Pravidla zobrazování. Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech
ČSN ISO128-500131142002-02Technické výkresy. Pravidla zobrazování. Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech
ČSN ISO160160131162002-022004-05 (Opr. 1)Technická dokumentace. Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
ČSN EN225530131551998-05Svarové a pájené spoje. Označování na výkresech
ČSN ISO7-10140341996-06Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování
ČSN ISO2768-10142401992-102006-04 (Zm.Z1)Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
ČSN ISO2768-20144061994-09Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance
ČSN EN4730150042009-01Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Všeobecné zásady
ČSN EN1330-10150052000-03Nedestruktivní zkoušení. Terminologie. Část 1: Všeobecné termíny
ČSN EN1330-30150051999-05Nedestruktivní zkoušení. Terminologie. Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii
ČSN EN ISO127180150052009-04Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení výřivými proudy - terminologie
ČSN0150080150081987-07Nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků metodou rozptylových magnetických indukčních toků. Názvosloví
ČSN EN4440150101996-10Nedestruktivní zkoušení. Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
ČSN ISO55790150112000-08Nedestruktivní zkoušení. Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama. Základní pravidla
ČSN ISO10270150121994-01Nedestruktivní zkoušení. Radiografické měrky jakosti obrazu pro nedestruktivní zkoušení. Principy a identifikace
ČSN EN571-10150171998-11Nedestruktivní zkoušení. Kapilární zkouška. Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO3452-30150181999-06Nedestruktivní zkoušení. Kapilární zkouška. Část 3: Kontrolní měrky
ČSN EN ISO3452-40150191999-06Nedestruktivní zkoušení. Kapilární zkouška. Část 4: Vybavení
ČSN EN583-10150232000-02Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ultrazvukem. Část 1: Všeobecné zásady
ČSN EN583-20150232002-04Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení utlrazvukem. Část 2: Nastavení citlivosti a časové základny
ČSN EN583-50150232001-12Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ultrazvukem. Část 5: Charakterizace a stanovení velikosti vad
ČSN EN101600150242000-01Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)
ČSN015028-10150281988-01Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Všeobecné údaje
ČSN015028-20150281988-01Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Zjišťování podélných vad
ČSN015028-30150281988-01Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Zjišťování příčných vad
ČSN015028-40150281988-01Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových bezešvých trubek ultrazvukem. Zjišťování vad typu dvojitosti
ČSN EN13068-30150302002-05Nedestruktivní zkoušení. Radioskopické zkoušení. Část 3: Všeobecné zásady pro radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
ČSN EN462-10150311996-03Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 1: Měrka jakosti obrazu (drátková měrka). Stanovení hodnoty jakosti obrazu
ČSN EN462-20150321996-03Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 2: Měrka jakosti obrazu (typ stupeň/otvor). Stanovení hodnoty jakosti obrazu
ČSN EN462-30150331998-11Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 3: Třídy jakosti obrazu pro železné kovy
ČSN EN462-40150341996-07Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 4: Experimentální stanovení hodnoty jakosti obrazu a tabulek jakosti obrazu
ČSN EN462-50150351998-10Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 5: Měrka jakosti obrazu (dvojdrátková měrka). Stanovení hodnoty neostrosti obrazu
ČSN EN130180150372002-012004-07 (Zm. A1)Nedestruktivní zkoušení. Vizuální kontrola. Všeobecné zásady
ČSN EN131840150402002-04Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení těsnosti. Metoda změny tlaku
ČSN EN10228-30150412001-08Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků. Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem
ČSN EN131850150412002-04Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení těsnosti. Metoda zkušebního plynu
ČSN0150420150421989-051989-08 (Zm a)Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení rovinných výkovků ultrazvukem. Výkovky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od tloušťky 30 mm
ČSN0150430150431989-05Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení kruhových výkovků a vývalků ultrazvukem. Výkovky a vývalky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od průměru 50 mm
ČSN EN10228-40150442001-09Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků. Část 4: Zkoušení výkovků z austentických a auseniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem
ČSN EN ISO155490150512011-05Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení vířivými proudy. Všeobecné zásady
ČSN EN1330-80150521999-07Nedestruktivní zkoušení. Terminologie. Část 8: Termíny používané při zkoušení těsnosti
ČSN EN15180150531999-10Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení těsnosti. Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů
ČSN0150540150541985-01Nedestruktivní zkoušení. Zkoušky ocelových trubek vířivými proudy
ČSN EN17790150592000-092004-07(Zm. A1)Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení těsnosti. Kriteria pro volbu metod a postupů
ČSN EN15930150602001-052004-07(Zm. A1)Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení těsnosti. Bublinková metoda
ČSN EN ISO10893-10150612011-11Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek. Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) pro ověřování těsnosti
ČSN EN ISO30590150792002-04Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou. Podmínky prohlížení
ČSN EN103070150922002-09Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení plochých výrobků z austenitických a austeniticko-feritických nerezavějících ocelí o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)
ČSN EN103080150932002-09Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových tyčí ultrazvukem
ČSN ISO38640180101995-11Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN EN20898-20210051995-11Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou roztečí (ISO 898-2:1992)
ČSN EN ISO898-10210052010-07Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli. Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - hrubá, jemná rozteč
ČSN EN ISO3506-10210072010-06Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí. Část 1: Šrouby
ČSN EN ISO3506-20210072010-06Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí. Část 2: Matice
ČSN EN ISO4759-10210142001-11Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice. Výrobní třída A, B a C
ČSN EN ISO40140211012011-09Šrouby se šestihrannou hlavou. Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO87650211032011-09Šrouby se šestihrannou hlavou s jemným metrickým závitem. Výrobní třída A a B
ČSN0211040211041963-011986-06 zm. DPřesné šrouby se šestihrannou hlavou s pojistným otvorem
ČSN EN ISO40170211082011-09Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě. Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO86760211092011-11Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jedmnou roztečí k hlavě. Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO145790211472011-09Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO145800211482011-09Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO145830211492011-09Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO145840211502011-09Šrouby se zápustnou čočkovitou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO145850212412011-09Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO145860212432011-09Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO145870212442011-10Šrouby do plechu se zápustnou čočkovitou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO40160213012011-10Šrouby se šestihrannou hlavou. Výrobní třída C
ČSN EN ISO40180213032011-11Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě. Výrobní třída C
ČSN EN ISO40320214012001-11Šestihranné matice, typ 1. Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO40350214032001-11Šestihranné matice nízké (se zkosením). Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO40330214042001-11Šestihranné matice, typ 2. Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO86740214052001-11Šestihranné matice, typ 2, s jemným metrickým závitem. Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO40360214072001-11Šestihranné matice nízké (bez zkosení). Výrobní třída B
ČSN EN ISO86750214092001-11Šestihranné matice nízké (se zkosením) s jemným metrickým závitem. Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO40340216012001-11Šestihranné matice. Výrobní třída C
ČSN EN ISO8504-10382242002-01Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO8504-20382242002-01Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 2: Otryskávání
ČSN EN ISO6520-10500052008-01Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Část 1: Tavné svařování
ČSN EN ISO175690500082005-06Svařování. Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
ČSN EN17920500092004-04Svařování. Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů
ČSN EN ISO40630500112001-07Svařování a příbuzné procesy. Přehled metod a jejich číslování
ČSN EN ISO9692-20500252000-07Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem
ČSN EN ISO9692-30500252002-06Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu
ČSN EN1708-10500262010-07Svařování. Detaily základních svarových spojů na oceli. Část 1: Tlakové součásti
ČSN EN1708-20500262002-07Svařování. Detaily základních svarových spojů na oceli. Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
ČSN EN58170501102008-01Svarové spoje ocelí, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - určování stupňů kvality
ČSN EN1004205011108-2006Svarové spoje hliníku a jeho svařitelných slitin zhotovené obloukovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti
ČSN EN ISO139200502052003-01Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha
ČSN0502110502111992-10Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady
ČSN EN ISO156070503112004-08Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla
ČSN EN ISO15609-20503122005-07Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu část 1.: obloukové svařování
ČSN EN ISO15614-10503132005-05Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupů svařování - část 1.: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin hliníku
ČSN EN ISO15614-20503142006-01Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - zkouška postupu svařování -část 2.: obloukového svařování hliníku a jeho slitin
ČSN EN ISO156100503152004-09Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů
ČSN EN ISO156110503162004-09Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti
ČSN EN ISO156120503172005-01Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování pro obloukové svařování
ČSN EN ISO156130503182005-06Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování
ČSN EN ISO15609-20503122003-012008-04 Zm. A1Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování
ČSN EN ISO147130503301996-11Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti
ČSN EN ISO3834-10503312006-07Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Tavné svařování kovových materiálů. Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajícíh požadavkům na jakost
ČSN EN ISO3834-20503312006-07Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 2: Vyšší požadavky na jakost
ČSN EN ISO3834-30503312006-07Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 3: Standardní požadavky na jakost
ČSN EN ISO3834-40503312006-07Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 4: Základní požadavky na jakost
ČSN EN120740503402002-01Svařovací materiály. Požadavky jakosti pro výrobu, dodávky a distribuci materiálů pro svařování a příbuzné procesy
ČSN 0506000506001993-02Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk
ČSN 0506010506011993-021999-09 Zm. Z2Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka
ČSN 0506100506101993-021995-10 Zm. Z1Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 0506300506301993-021999-04 Zm. Z1Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
ČSN 0506500506501993-02Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov
ČSN EN15980507031999-09Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech. Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování
ČSN 0507050507052002-092008-04 Zm. Z1Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
ČSN EN287-10507112012-03Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli
ČSN EN ISO9606-20507122005-10Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Hliník a jeho slitiny
ČSN EN14180507301999-05Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů
ČSN EN ISO15797-10511022008-12Svařovací materiály. Zkušební metody. Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a niklových slitin
ČSN EN ISO15797-20511022008-12Svařovací materiály. Zkušební metody. Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli.
ČSN EN ISO15797-30511022011-11Svařovací materiály. Zkušební metody. Část 3: Kvalifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů
ČSN EN ISO41360511212011-07Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů. Příčná zkouška tahem
ČSN EN ISO51730511242010-10Zm.A1; Opr. 1Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky ohybem
ČSN EN ISO90160511252011-07Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů. Zkoušky rázem v ohybu. Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení
ČSN EN ISO51780511262011-07Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů. Podélná zkouška tahem svarového kovu tavného svarového spoje
ČSN EN13200511271998-07Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkouška rozlomením
ČSN EN13210511281998-07Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
ČSN EN14350511501999-062004-08 Zm.A2Nedestruktivní zkoušení svarů. Radiografické zkoušení svarových spojů
ČSN 0511550511551982-03Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem
ČSN EN ISO176350511702010-092010-12 Opr.1 Nedestruktivní zkoušení svarů. Všeobecná pravidla pro kovové materiály
ČSN EN ISO176400511712011-06Nedestruktivní zkoušení svarů - zkoušení ultrazvukem - techniky, třídy zkoušení a hodnocení
ČSN EN ISO116660511722011-06Nedestruktivní zkoušení svarů. Zkoušení svarových spojů ultrazvukem. Stupně přípustnosti
ČSN EN ISO232760511732010-10Nedestruktivní zkoušení svarů. Zkoušení ultrazvukem. Posouzení charakteru indikací ve svarech
ČSN ISO97640511741994-10Nedestruktivní zkoušení. Odporově a indukčně svařované ocelové trubky pro tlakové použití. Ultrazvukové zkoušení svarů pro zjištění podélných vad
ČSN EN ISO232770511762010-06Nedestruktivní zkoušení svarů. Zkoušení svarů kapilární metodou. Stupně přípustnosti
ČSN EN12517-10511782006-10Nedestruktivní zkoušení svarů část 1.: Hodnocení svarových spojů u hliníku a jeho slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti
ČSN EN12517-20511782009-03Nedestruktivní zkoušení svarů část 2.: Hodnocení svarových spojů u oceli, niklu titanu a jeho slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti
ČSN EN ISO176370511802011-08Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola tavných svarů
ČSN EN ISO176380511822010-06Nedestruktivní zkoušení svarů. Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou
ČSN EN ISO232780511832010-06Nedestruktivní zkoušení svarů. Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou. Stupně přípustnosti
ČSN EN1011-20522102002-04Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí
ČSN EN1011-30522102002-04Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
ČSN EN1011-40522102002-08Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku
ČSN EN ISO68480524112005-12Obloukové svařování a řezání - netavící se wolframové elektrody - klasifikace
ČSN EN ISO141750525102009-09Svařovací materiály. Ochranné plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy
ČSN EN ISO5440550012011-10Svařovací materiály. Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel. Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a značení
ČSN EN ISO25600550052010-06Svařovací materiály. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Klasifikace
ČSN EN7570550091998-11Svařovací materiály. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí. Klasifikace
ČSN EN ISO68470550172003-01Svařovací materiály. Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor
ČSN EN16000551001999-02Svařovací materiály. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí. Klasifikace
ČSN EN ISO143410553112011-07Svařovací materiály. Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu. Klasifikace
ČSN EN ISO6360553122009-10Svařovací materiály. Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy. Klasifikace
ČSN EN ISO219520553132008-07Svařovací materiály. Drátové elektrody, dráty a tyče pro svařování v ochraném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy. Klasifikace
ČSN EN ISO143430553142010-06Svařovací materiály. Drátové elektrody, páskové eletrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí. Klasifikace
ČSN EN ISO176320555012009-11Svařovací materiály. Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu. Klasifikace
ČSN EN7600557011997-11Svařovací materiály. Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem. Klasifikace
ČSN EN ISO141710558012011-04Svařovací materiály.Drátové elektrody, plněné elektrodya kombinace elektorda - tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrných ocelí - Klasifikace
ČSN EN131330559052001-11Tvrdé pájení. Zkouška páječe
ČSN EN131340559062001-11Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení
ČSN EN127970559202002-012004-08 Zm.A1Tvrdé pájení. Destruktivní zkoušky pájených spojů
ČSN EN127990559222002-022004-08 Zm.A1Tvrdé pájení. Nedestruktivní zkoušení pájených spojů
ČSN EN 720-10783102000-10Lahve na přepravu plynů - plyny a plyne směsy část 1.: Vlastnosti čistých plynů
ČSN EN ISO101560783102010-12Plyné směsi a plyny - stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve
ČSN EN124930784502008-10Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) - provedení a výroba autocisteren
ČSN ISO51991130122003-03Technické požadavky pro odstředivá čerpadla. Třída II
ČSN EN ISO67081300151996-11Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN
ČSN EN1092-11311702008-03Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
ČSN EN1515-11315012001-05Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice. Část 1: Výběr šroubů a matic
ČSN EN1515-21315012002-08Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice. Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN
ČSN EN1591-1+A11315512002-052011-06 Opr.1Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhovaní těsněných kruhových přírubových spojů. Část 1: Výpočtová metoda
ČSN EN12560-11315802002-04Příruby a přírubové spoje. Těsnění pro příruby označené Class. Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich
ČSN EN12560-21315802002-04Příruby a přírubové spoje. Těsnění pro příruby označené Class. Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby
ČSN EN12560-31315802002-04Příruby a přírubové spoje. Těsnění pro příruby označené Class. Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE
ČSN EN12560-41315802002-04Příruby a přírubové spoje. Těsnění pro příruby označené Class. Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby
ČSN EN12560-51315802002-04Příruby a přírubové spoje. Těsnění pro příruby označené Class. Část 5: Kovové těsnící kroužky pro ocelové příruby
ČSN EN125671330452002-01Průmyslové armatury. Uzavírací armatury pro zkapalněný zemní plyn. Požadavky na způsobilost a příslušné ověřovací zkoušky
ČSN EN19841337102010-12Průmyslové armatury. Ocelová šoupátka
ČSN EN13898+A12007232009-102010-06 Opr.1Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - pily na studený kov
ČSN EN ISO148-24203812010-09Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho. Část 2: Ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv)
ČSN2511042511041965-101965-11 Zm. ADĺžkové meradlá. Oceľové stáčacie metre a dvojmetre. Základné ustanovenia
ČSN2511132511131960-10Oceľové ploché dĺžkové meradlá
ČSN2511412511411963-04Dĺžkové meradlá. Oceľové stáčacie metre a dvojmetre s automaticky vťahovaným pásmom
ČSN2511572511571960-10Oceľové pásma s delením centimetrovým
ČSN2512302512301981-01Posuvná měřidla. Posuvky jednostranné. Základní požadavky
ČSN2512332512331981-01Posuvná měřidla. Posuvky oboustranné. Základní rozměry
ČSN2512382512381981-01Posuvná měřidla. Posuvky oboustranné s hloubkoměrem. Základní rozměry
ČSN2512822512821981-01Posuvná měřidla. Posuvné hloubkoměry s nosem. Základní rozměry
ČSN2514012514011987-011995-05 Zm.Z1Mikrometrická měřidla na vnější měření. Technické požadavky
ČSN2514202514201986-09Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými měřícími doteky. Základní rozměry
ČSN2514282514281986-09Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými výměnnými měřícími doteky. Základní rozměry
ČSN2514302514301976-07Dutinová mikrometrická měřidla
ČSN2514352514351976-07Mikrometrické odpichy pevné pro rozsahy 100 až 1000 mm
ČSN2514382514381976-07Mikrometrické odpichy skládací s nástavky pro rozsahy 100 až 1300 mm
ČSN2514422514421976-07Mikrometrické hloubkoměry pro rozsah 0 až 100 mm
ČSN2514512514511986-09Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na plech. Základní rozměry
ČSN2514582514581986-09Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na stěny trubek. Základní rozměry
ČSN2514692514691987-04Mikrometry na závity s výměnnými doteky. Technické požadavky
ČSN2514702514701987-04Mikrometry na závity s výměnnými doteky. Základní rozměry
ČSN2516702516701964-051967-11 Zm. ALístkové škárometry
ČSN2518022518021988-04Číselníkové odchýlkomery s hodnotou dielika 0,01 mm. Metódy kontroly
ČSN2531022531021981-011986-11 Zm. AKalibry hladké pro rozměry do 500 mm. Mezní úchylky
ČSN2531102531101953-08Mezní měřidla. Válečkové kalibry oboustranné prům. 1 až 30 mm
ČSN2531202531201953-08Mezní měřidla. Válečkové kalibry jednostranné prům. přes 30 až 100 mm
ČSN2531232531231953-08Mezní měřidla. Válečkové kalibry jednostranné prům. přes 30 až 100 mm
ČSN2531262531261953-08Mezní měřidla. Válečkové kalibry oboustranné prům. přes 30 až 100 mm
ČSN2531402531401953-08Mezní měřidla. Ploché kalibry jednostranné prům. 60 až 160 mm
ČSN2531422531421953-08Mezní měřidla. Ploché kalibry jednostranné prům. 60 až 160 mm
ČSN2537102537101973-09Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová pravítka
ČSN2537192537191973-09Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová pravítka s upínacími hroty
ČSN2537262537261960-07Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusové pravítko na kontrolu kuželů
ČSN2537412537411978-011986-11 Zm. ANožová pravítka. Základní rozměry, technické požadavky
ČSN ISO288-20140331993-08Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry
ČSN2540172540171994-09Mezní závitové kalibry pro lichoběžníkový závit rovnoramenný jednoduchý. Úchylky
ČSN254105-12541051965-02Závitová měřidla. Dílenské závitové kalibry. Mezní úchylky
ČSN254105-22541051960-01Závitová měřidla. Dílenské závitové kalibry. Mezní úchylky
ČSN254105-42541051961-01Závitová měřidla. Dílenské závitové kalibry. Mezní úchylky
ČSN2541082541081970-041972-05 Zm. BMěření závitů měřícími drátky
ČSN2541102541101955-10Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné prům. 1 až 30 mm. Závit metrický
ČSN2541112541111955-10Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou prům. přes 30 až 100 mm. Závit metrický
ČSN2541132541131955-10Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry se zmetkovou stranou prům. přes 30 až 100 mm. Závit metrický
ČSN2541202541201955-101964-05 Zm. BZávitová měřidla. Mezní závitové kroužky - dobrá strana prům. 1 až 100 mm. Závit metrický
ČSN2541252541251955-101964-05 Zm. AZávitová měřidla. Mezní závitové kroužky - zmetková strana prům. 1 až 100 mm. Závit metrický
ČSN2541702541701964-04Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné. Trubkový závit válcový G 1/8 až G 7/8
ČSN2541712541711964-04Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou. Trubkový závit válcový G 1 až G 3 1/2
ČSN2541802541801964-04Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky. Dobrá strana. Trubkový závit válcový G 1/8 až G 3 1/2
ČSN2541852541851964-04Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - zmetková strana. Závit trubkový G 1/8 až G 3 1/2
ČSN2551022551021958-01Kontrolní a rýsovací nářadí. Přesnost příměrných ploch a hran ocelových pravítek a úhelníků
ČSN2551102551101958-01Kontrolní a rýsovací nářadí. Kontrolní pravítka
ČSN2551112551111958-01Kontrolní a rýsovací nářadí. Dílenská pravítka
ČSN2555112555111957-10Kontrolní a rýsovací nářadí. Příměrné desky žebrované
ČSN EN837-12570121998-03Měřidla tlaku. Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí. Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení
ČSN EN837-22570121998-03Měřidla tlaku. Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů
ČSN EN837-32570121998-03Měřidla tlaku. Část 3: Membránové a krabicové tlakoměry. Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení
ČSN2600012600011987-011993-03 Zm. Z3Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení
ČSN2600022600021983-05Manipulace s materiálem. Názvosloví
ČSN2674002674001990-11Regálové zakladače. Názvosloví
ČSN EN1459+A22688042010-06Bezpečnost manipulačních vozíků. Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem
ČSN EN1459+A32688042012-05Bezpečnost manipulačních vozíků. Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem
ČSN2688052688052000-072001-01 Opr.1Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
ČSN EN1726-12688092000-022004-06 Zm. A1Bezpečnost manipulačních vozíků. Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN ISO3691+Amd.12688121996-01Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy
ČSN EN1175-1+A12688302011-06Bezpečnost motorových vozíků. Požadavky na elektroinstalaci. Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky
ČSN EN1175-2+A22688302011-06Bezpečnost motorových vozíků. Požadavky na elektroinstalaci. Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky
ČSN EN1175-3+A32688302011-06Bezpečnost motorových vozíků. Požadavky na elektroinstalaci. Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků
ČSN2690042690041984-07Manipulační jednotky. Názvosloví
ČSN ISO4452690062010-03Palety pro manipulaci s materiálem. Slovník
ČSN2690102690101993-10Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
ČSN2690152690151982-07Skladování. Základní názvosloví
ČSN2690162690161986-041989-07 Zm. ASkladování. Názvosloví skladů
ČSN2690172690171987-07Skladování. Názvosloví ploch a prostorů
ČSN2690182690181988-10Skladování. Technologické a technicko-ekonomické názvosloví
ČSN2690192690191989-04Skladování. Názvosloví zásob
ČSN2690302690301988-091999-08 Zm. Z1Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN ISO668+Amd.1+Amd.22693412007-02Kontejnery řady 1. Třídění, rozměry a brutto hmotnosit (obsahuje změny Amd.1:2005 a Amd.2:2005)
ČSN ISO38742693451999-09Zm. Amd1+2, Amd.3, Amd 4Kontejnery řady 1. Manipulace a fixace
ČSN ISO98972693591999-09Kontejnery. Výměna dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX). Všeobecné komunikační kódy
ČSN EN ISO103742693641999-04Kontejnery. Automatická Identifikace
ČSN2695052695051983-01Regály. Názvosloví a rozdělení
ČSN ISO4306-12700002010-03Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO4306-22700011998-02Jeřáby. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby
ČSN ISO4301-12700201992-111996-05 Zm. Z1Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO4301-22700211992-10Zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 2: Mobilní jeřáby
ČSN ISO4301-52700241994-02Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO7752-22700311994-06Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 2: Mobilní jeřáby
ČSN ISO9374-52700341993-10Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN EN12077-2+A12700352008-11Bezpečnost jeřábů. Zdravotní a bezpečnostní požadavky. Část 2: Omezující a indikující zařízení
ČSN EN12644-2+A12700362009-02Jeřáby. Informace pro používání a zkoušení. Část 2: Značení
ČSN ISO12482-12700401997-111998-05 Zm. Z1Jeřáby. Sledování stavu. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO4308-12700502004-10Jeřáby. Výběr ocelových lan. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO4308-22700511992-111996-05 Zm. Z1Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp
ČSN ISO43092700562011-06Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování
ČSN ISO9928-12700701993-10Jeřáby. Příručka pro řízení jeřábu. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO109732700751997-11Jeřáby. Příručka náhradních dílů
ČSN ISO132002701091997-06Jeřáby. Bezpečnostní značky a zobrazení rizika. Všeobecné zásady
ČSN ISO7296-12701101994-07Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO7296-22701101999-04Jeřáby. Grafické značky. Část 2: Mobilní jeřáby
ČSN ISO8686-12701101993-03Jeřáby. Zásady výpočtu zatížení a kombinací zatížení. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO7752-12701301993-12Zdvihací zařízení. Ovládání, uspořádání a charakteristiky. Část 1: Všeobecné zásady
ČSN ISO87922701441993-101996-05 Zm. Z1Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání
ČSN ISO11662-12705091997-06Mobilní jeřáby. Experimentální určení výkonnosti jeřábu. Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení
ČSN3320303320302004-11Elektrostatika - směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
ČSN EN60079-10-13323202009-12Výbušné atmosféry část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - výbušné plynné atmosféry
ČSN EN62305-13413902006-11Opr. 1, Zm.1Ochrana před bleskem - část1: Obecné principy
ČSN EN60034-5 ed.23500002002-01Točivé elektrické stroje. Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód). Klasifikace
ČSN ISO24003568851994-10Nedestruktivní zkoušení. Svary v oceli. Kontrolní měrka pro kalibraci ultrazvukových zkušebních zařízení
ČSN EN255803568871995-04Nedestruktivní zkoušení. Negatoskopy pro průmyslovou radiografii. Minimální požadavky (ISO 5580:1985)
ČSN3864053864051988-121995-05 Zm.Z1Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN EN15943864102001-05Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů. Funkční požadavky
ČSN EN12007-13864132000-10Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 1: Všeobecné fukční požadavky
ČSN EN12007-23864132000-10Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 2: Specifické fukční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)
ČSN EN12007-33864132000-10Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 3: Specifické fukční požadavky pro ocel
ČSN EN123273864142000-102003-01 Opr.1Zásobování plynem. Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu. Funkční požadavky
ČSN3864613864612005-04Kyslíkovody
ČSN3864623864622002-04Zásobování plynem. LPG. Tlakové stanice, rozvod a použití
ČSN EN11603866101998-06Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn. Všeobecná charakteristika zkapalněného zemního plynu
ČSN EN14733866152007-05Zařízení pro zkapalněný zemní plyn. Navrhování pozemních zařízení
ČSN EN136453866182002-07Zařízení pro zkapalněný zemní plyn. Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun
ČSN EN120663866241998-08Zařízení pro zkapalněný zemní plyn. Zkouška izolace nádrže zkapalněného zemního plynu
ČSN4113534113531984-071994-02 Zm. Z3Ocel 11 353
ČSN4113694113691978-011994-02 Zm. Z1Ocel 11 369
ČSN4113754113751994-04Ocel 11 375
ČSN4114164114161993-091994-02 Zm. Z1Ocel 11 416
ČSN4114194114191978-011994-02 Zm. Z1Ocel 11 419
ČSN4114844114841978-011994-02 Zm. Z2Ocel 11 484
ČSN4120214120211987-021994-02 Zm. Z2Ocel 12 021
ČSN4120224120221987-021994-02 Zm. Z2Ocel 12 022
ČSN4120404120401990-071994-02 Zm. Z1Ocel 12 040
ČSN4151214151211981-011994-02 Zm. Z1Ocel 15 121 Cr-Mo
ČSN4152334152331988-051994-02 Zm. Z1Ocel 15 233 Cr-V
ČSN4152364152361988-041994-02 Zm. Z1Ocel 15 236 Cr-Mo-V
ČSN4170214170211981-071994-02 Zm. Z2Ocel 17 021 chromová
ČSN4171024171021982-041994-02 Zm. Z1Ocel 17 102 Cr-Mo
ČSN4172424172421980-051994-02 Zm. Z1Ocel 17 242 Cr-Ni
ČSN4172464172461991-071994-02 Zm. Z1Ocel 17 246 Cr-Ni-Ti
ČSN EN100204200022001-06Definice a rozdělení ocelí
ČSN EN100524200041996-03Terminologie tepelného zpracování železných výrobků
ČSN EN102044200092005-08Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly
ČSN EN10027-14200112006-04Systémy označování ocelí. Část 1: Stavba zanček ocelí
ČSN EN10027-24200121995-031997-11 Zm. Z1Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování
ČSN EN10163-14200162005-07 2007-08 Opr.1Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN10163-24200171994-08Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Plechy a široká ocel
ČSN EN100514200342011-05Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN5154200531996-012008-02 Opr.1Hliník a slitiny hliníku. Výrobky tvářené. Označování stavů
ČSN4201094201091977-021990-11 Zm. BPlechy ocelové na kotle a tlakové nádoby. Technické dodací předpisy
ČSN4201184201181974-101994-03 Zm. Z6Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN4201354201351988-061994-03 Zm. Z4Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN4201384201381971-031994-03 Zm. Z6Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy
ČSN4201454201451977-091994-03 Zm. Z5Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN4201654201651991-12Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách. Technické dodací předpisy
ČSN4202094202091992-041994-03 Zm. Z1Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN4202204202201988-041990-11 Zm. AHutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN4202504202501989-01Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN4202514202511990-061990-11 Zm. ATrubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy
ČSN4202524202521984-071993-03 Zm. Z1Trubky bezešvé z ocelí třídy 17. Technické dodací předpisy
ČSN4202714202711993-12Výkovky ocelové zápustkové. Všeobecné technické požadavky
ČSN4202764202761971-04Zm. A, Zm. Z2, Zm. Z3, Zm. Z4Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení. Technické dodací předpisy
ČSN EN10222-24202912002-04Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení. Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách
ČSN EN10222-54202942002-03Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení. Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli
ČSN EN ISO3774203051999-04Ocel a ocelové výrobky. Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení
ČSN EN ISO6892-14203102010-02Kovové materiály. Zkoušení tahem. Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
ČSN EN ISO6507-14203742006-08Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse. Část 1: Zkušební metoda
ČSN ISO148-14203812010-092011-04 Zm. Z1Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu podle Charpy. Část 1: Zkušební metoda
ČSN EN ISO74384204012005-12Kovové materiály. Zkouška ohybem.
ČSN ISO99164204551994-12Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Kontrola kapilární metodou
ČSN EN10025-14209042005-112011-03 Opr. 1Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky
ČSN EN10088-14209272005-11Korozivzdorné oceli. Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí
ČSN EN10088-24209282005-12Korozivzdorné oceli. Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití
ČSN EN10088-34209292006-01Korozivzdorné oceli. Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití
ČSN EN10083-14209312007-01Oceli k zušlechťování. Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky
ČSN EN10083-24209312007-01Oceli k zušlechťování. Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované oceli
ČSN EN10083-34209311997-122009-04 Opr. 1Oceli k zušlechťování. Část 3: Technické dodací podmínky pro legované oceli
ČSN EN10025-14209042005-092011-03 Opr. 1Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky
ČSN EN10025-34209042005-09Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
ČSN EN10025-44209042005-09Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
ČSN EN10028-1+A14209372009-12Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN10028-24209372010-01Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty
ČSN EN10028-34209372010-01Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané
ČSN EN10028-44209372010-01Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách
ČSN EN10028-54209372010-01Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované
ČSN EN10028-64209372010-01Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné
ČSN EN10028-74209372008-07Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli
ČSN EN102694209472001-06Zm. A1, Opr. 1Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách
ČSN EN102734210302008-07Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely
ČSN EN573-14214012005-06Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 1: Číselné označovaní
ČSN EN573-24214011996-06Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 2: Označovaní chemickými značkami
ČSN EN573-34214012009-11Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků
ČSN EN485-1+A14214162010-04Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy, desky. Část 1: Technické dodací předpisy
ČSN EN755-14214202008-10Hliník a slitiny hliníku. Lisované tyče, trubky a profily. Část 1: Technické dodací předpisy
ČSN EN9414214231998-05Hliník a slitiny hliníku. Kotouče a přířezy pro kotouče pro všeobecné použití. Specifikace
ČSN EN123924214602001-07Hlník a slitiny hliníku. Tvářené výkovky. Zvláštní požadavky na výrobky určené pro výrobu tlakových zařízení
ČSN EN12020-14214612008-11Hliník a slitiny hliníku. Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063. Část 1: Technické dodací předpisy
ČSN EN133484215232009-02Měď a slitiny mědi. Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum
ČSN EN124514215272001-05Měď a slitiny mědi. Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla
ČSN EN124524215292001-05Měď a slitiny mědi. Trubky bezešvé válcované, žebrované, pro výměníky tepla
ČSN4230034230031991-06Měď zvláště vhodná pro svařování 42 3003 Cu 99,85
ČSN EN485-24240812009-04Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy, desky. Část 2: Mechanické vlastnosti
ČSN EN755-24240862008-11Hliník a slitiny hliníku. Lisované tyče, trubky a profily. Část 2: Mechanické vlastnosti
ČSN4251214251211992-01Sochory ocelové. Rozměry
ČSN4253014253011974-10Zm. A, Zm. BPlechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry
ČSN4253104253101991-08Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry
ČSN EN100294253112011-05Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN4253154253151978-08Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Rozměrová norma
ČSN4253404253401987-01Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
ČSN EN100604255512004-09Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN425510-24255101987-03Hutnictví železa. Tyče kruhové válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry
ČSN EN100594255492004-09Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN425520-24255201987-03Hutnictví železa. Tyče čtvercové válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry
ČSN EN100614255522004-09Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN425530-24255301987-03Hutnictví železa. Tyče šestihranné válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry
ČSN4257104257101978-01Zm. A, Zm. BTrubky ocelové závitové běžné. Rozměry
ČSN4257114257111978-01Zm. A, Zm. BTrubky ocelové závitové zesílené. Rozměry
ČSN4257154257151985-011983-06 Zm. ATrubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry
ČSN4257164257161985-01Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami. Rozměry
ČSN4257204257201982-01Trubky ocelové bezešvé čtyřhranné tvářené za tepla
ČSN4257504257501985-011999-06 Zm. Z1Trubky bezešvé z ocelí třídy 17 tvářené za tepla. Rozměry
ČSN4257824257821986-03Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry
ČSN4258114258111992-11Dna plochá. Rozměry
ČSN4258154258151992-11Dna hluboce klenutá. Rozměry
ČSN EN10210-24259522006-102007-08 Opr. 1Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty
ČSN EN10219-24259532006-11Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena. Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty
ČSN4265104265101985-10Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry
ČSN4265114265111985-10Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 9. Rozměry
ČSN4265154265151972-101979-06 Zm. ATyče kruhové z ocelí tříd 11 až 17 a 19 loupané, s úchylkami h 11 a h 9. Rozměry
ČSN4265184265181974-081979-06 Zm. ATyče kruhové z ocelí tříd 12 až 17 broušené nebo leštěné po broušení, s úchylkami h 11 a h 9. Rozměry
ČSN4265204265201985-10Tyče čtvercové z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry
ČSN4265224265221985-101989-03 Zm. ATyče ploché z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry
ČSN4265304265301985-101987-08 Zm. ATyče šestihranné z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry
ČSN4267104267101979-061988-12 Zm. ATrubky bezešvé tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 až 16. Rozměry
ČSN4267114267111985-011988-12 Zm. ATrubky ocelové bezešvé přesné. Rozměry
ČSN4267124267121985-011988-12 Zm. ATrubky ocelové bezešvé přesné se zvýšenou přesností. Rozměry
ČSN4267134267131978-011985-08 Zm. ATrubky ocelové svařované přesné. Rozměry
ČSN4267504267501985-011999-06 Zm. Z1Trubky bezešvé přesné z ocelí třídy 17 tvářené za studena. Rozměry
ČSN EN ISO11274267511999-06Trubky z korozivzdorných ocelí. Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky
ČSN EN586-34272012002-09Hliník a slitiny hliníku. Výkovky. Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvarů
ČSN EN485-34273322003-09Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla
ČSN EN485-44273361996-11Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy, desky. Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena
ČSN EN755-34275112008-10Hliník a slitiny hliníku. Lisované tyče, trubky a profily. Část 3: Tyče kruhové, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN755-54275252008-10Hliník a slitiny hliníku. Lisované tyče, trubky a profily. Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN755-64275312008-10Hliník a slitiny hliníku. Lisované tyče, trubky a profily. Část 6: Tyče šestihranné, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN754-74277112008-10Hliník a slitiny hliníku. Tyče a trubky tažené za studena. Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN755-74277162008-10Hliník a slitiny hliníku. Lisované tyče, trubky a profily. Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN755-84277172008-10Hliník a slitiny hliníku. Lisované tyče, trubky a profily. Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN755-94278052008-10Hliník a slitiny hliníku. Lisované tyče, trubky a profily. Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN12020-24278072008-11Hliník a slitiny hliníku. Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN126814297162004-01Slévárenství - Radiografické zkoušení
ČSN ISO99154297151994-10Odlitky ze slitin hliníku. Zkoušky prozařováním
ČSN EN13694297201998-07Slévárenství. Zkoušení odlitků magnetickou práškovou metodou
ČSN EN13704297212012-06Slévárenství - Hodnocení stavu povrchu
ČSN EN1371-14297222012-06Slévárenství. Kontrola kapilární metodou. Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem, do trvalých forem gravitačně a po nízkým tlakem
ČSN EN1371-24297221999-12Slévárenství. Kontrola kapilární metodou. Část 2: Přesně lité odlitky
ČSN6502016502012003-082006-02 Zm. Z1Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN EN ISO11699-10150322012-05Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii
ČSN EN ISO11699-20150322012-05Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot
ČSN690010-10-16900101993-11Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky
ČSN690010-116900101996-08Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky
ČSN690010-1-16900101993-10Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie
ČSN690010-126900101994-11Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby
ČSN690010-2-16900101993-05Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob
ČSN690010-3.16900101996-091998-11 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál
ČSN690010-4-16900101991-011994-04 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část
ČSN690010-4.106900101991-01Zm. Z1, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka
ČSN690010-4.116900101991-01Zm. Z1, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka
ČSN690010-4.126900101998-012000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.12: Vyztužování otvorů
ČSN690010-4.136900101991-03Zm. Z1, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla
ČSN690010-4.146900101991-012000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu
ČSN690010-4.156900101991-01Zm. Z1, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy
ČSN690010-4-166900101992-04Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů
ČSN690010-4.176900101992-032000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště
ČSN690010-4.186900101991-03Zm. Z1, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje
ČSN690010-4.196900101991-012000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory
ČSN690010-4.26900101997-072000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.2: Všeobecnáčást pro nádoby z oceli
ČSN690010-4.206900101991-012000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob
ČSN690010-4.216900101991-032000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob
ČSN690010-4-226900101990-071991-01 Zm. ATlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků
ČSN690010-4.236900101990-07Zm. A, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob
ČSN690010-4.256900101992-112000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby
ČSN690010-4.266900101992-092000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy
ČSN690010-4.276900101995-032000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou
ČSN690010-4.36900101991-012000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů
ČSN690010-4-46900101991-01Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny
ČSN690010-4.56900101990-07Zm. Z1, Zm. Z2, Zm. Z3Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob
ČSN690010-4.66900101990-032000-05 Zm. Z1Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob
ČSN690010-4.76900101990-07Zm. Z1, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob
ČSN690010-4.86900101989-06Zm. Z1, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště
ČSN690010-4.96900101990-03Zm. Z1, Zm. Z2Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka
ČSN690010-5-16900101993-12Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky
ČSN690010-5-26900101993-12Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob
ČSN690010-5-36900101993-05Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení
ČSN690010-6-16900101993-03Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu
ČSN690010-6.26900101996-08Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování
ČSN690010-6-36900101993-03Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje
ČSN690010-6.46900101997-12Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.4: Kontrola svarových spojů
ČSN690010-7-16900101993-03Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška
ČSN690010-7-26900101993-03Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport
ČSN690010-8-16900101993-11Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0°C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C
ČSN690010-9-16900101993-03Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení
ČSN6900126900121985-11Zm. A, Zm. Z2, Zm. Z3, Zm. Z4Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
ČSN EN123006972001999-102007-01 Zm. A1Kryogenické nádoby. Provozní čistota při nízkých teplotách
ČSN EN122136972131999-10Kryogenické nádoby. Postupy pro hodnocení účinnosti tepelné izolace
ČSN EN16266972262009-09Kryogenické nádoby. Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami
ČSN EN124346972342001-08Kryogenické nádoby. Kryogenické ohebné hadice
ČSN EN1251-16972512000-06Kryogenické nádoby. Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně. Část 1: Základní požadavky
ČSN EN1251-26972512000-062007-07 Opr. 1Kryogenické nádoby. Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně. Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení
ČSN EN1251-36972512000-06Kryogenické nádoby. Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně. Část 3: Provozní požadavky
ČSN EN1252-16972521999-031999-10 Opr. 1Kryogenické nádoby. Materiály. Část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách pod -80°C
ČSN EN1252-26972522001-10Kryogenické nádoby. Materiály. Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi -80°C a -20°C
ČSN EN133716972712002-09Kryogenické nádoby. Spojky pro provoz při nízkých teplotách
ČSN EN17976972972002-05Kryogenické nádoby. Kompatibilita plynu s materiálem
ČSN730001-37300012002-09Navrhování stavebních konstrukcí. Slovník. Část 3: Ocelové konstrukce
ČSN EN19907300022004-03Zm. A1, Opr. 1, Opr. 2, Opr. 3, Opr. 4, Zm. Z1, Zm. Z2, Zm. Z3Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN1991-1-17300352004-03Opr. 1, Zm. Z1, Zm. Z2Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN1991-1-27300352005-06Opr. 1, Opr. 2Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN1991-1-37300352005-06Opr. 1, Zm. Z1, Zm. Z2, Zm. Z3, Zm. Z4Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
ČSN EN1991-1-47300352007-04Zm. A1, Opr. 1, Opr. 2, Opr. 3, Zm. Z1, Zm. Z2Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
ČSN EN1991-1-57300352005-05Opr. 1, Opr. 2, Zm. Z1, Zm. Z2Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
ČSN EN1991-1-67300352006-10Opr. 1, Zm. Z1, Zm. Z2, Zm. Z3, Zm. Z4Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
ČSN EN1991-1-77300352007-12Opr. 1, Zm. Z1Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
ČSN7300407300401996-03Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
ČSN EN1998-17300362006-09Opr. 1, Opr. 2, Zm. Z1, Zm. Z2Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN1998-27300362007-05Zm. A1, Zm. A2, Opr. 1, Opr. 2, Zm. Z1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
ČSN EN1998-37300362007-05Opr. 1, Zm. Z1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
ČSN EN1998-47300362008-03Opr. 1, Zm. Z1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
ČSN EN1998-57300362006-072010-03 Zm. Z1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
ČSN EN1998-67300362007-022010-03 Zm. Z1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
ČSN7308457308452012-05Požární bezpečnost staveb. Sklady
ČSN EN1993-1-17314012006-12Opr.1, Zm.Z1, Zm. Z2, Zm.Z3Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN1993-1-27314012006-12Opr.1, Zm.Z1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN1993-1-47314012008-012010-03 Zm. Z1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
ČSN EN1993-1-57314012008-02Opr.1, Zm.Z1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
ČSN EN1993-1-37314012008-02Opr.1, Zm.Z1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
ČSN EN1090-17326012010-03Opr.1, Zm. Z1, Zm.Z2Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN7341087341081994-091999-02 Zm.Z1Šatny, umývárny a záchody
ČSN7432827432821990-04Ocelové žebříky. Základní ustanovení
ČSN7534157534151992-10Opr.N1, Opr.N2, Zm.Z1Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
ČSN EN ISO7807700511999-06Obaly. Manipulační značky
ČSN770052-27700522003-07Obaly. Odpady z obalů. Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů
ČSN7700537700532003-07Obaly. Odpady z obalů. Pokyny a informace pro nakládání s použitým obalem
ČSN EN ISO22337702032002-03Obaly. Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky. Kondicionování pro zkoušení
ČSN7709107709101987-01Mechanické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích
ČSN7709117709111987-01Rizika tlakových sil pro přepravní balení v přepravních řetězcích
ČSN7709127709121987-01Rizika rázů při volném pádu pro přepravní balení v přepravních řetězcích
ČSN7709137709131987-01Rizika horizontálních rázů pro přepravní balení v přepravních řetězcích
ČSN7709147709141987-01Rizika opakovaných otřesů pro přepravní balení v přepravních řetězcích
ČSN7709157709151987-01Rizika vibrací pro přepravní balení v přepravních řetězcích
ČSN7709307709301988-09Klimatické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích
ČSN EN ISO116837740011998-10Opr.1, Opr.2Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky
ČSN EN ISO14122-18332802002-042010-10 Zm.A1Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením. Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi
ČSN EN ISO14122-28332802002-042010-10 Zm.A1Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením. Část 2: Pracovní plošiny a lávky
ČSN EN ISO14122-38332802002-042010-10 Zm.A1Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením. Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
ČSN9906569906561991-03Posuvná měřidla. Posuvky se stavítkem. Rozměry
ČSN EN ISO4632518012006-092008-04 Opr.1Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů
ČSN9910319910311990-01Mechanické úhloměry s noniem. Typy. Technické požadavky
Poznámky
  • Tento přehled je udržován v půlročních intervalech a nemusí tedy popisovat aktuální stav
  • Návrhy Evropských norem prEN jsou postupně zapracovávány jako ČSN EN
  • Přehled je tvořen výběrem souvisejících norem - nejedná se tedy o ucelený přehled
Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.