Jsou bublinky ve vašich nápojích opravdu čisté?

Na čepování nápojů se používá oxid uhličitý (CO2), nebo směs oxidu uhličitého a dusíku (N2). Tyto plyny se dodávají v ocelových tlakových lahvích, které se následně připojují k sudům s nápoji. Zjistili jsme, že se na našem trhu stále vyskytují a plní takové lahve bez potřebných hygienických a technických povolení, což může mít vícero negativních následků. Jako seriózní výrobci a prodejci potravinářských plynů jsme se rozhodli informovat o rizicích použití plynu plněného nebo prodávaného bez respektu k příslušným právním a hygienickým normám.

Co „špatná“ lahev může způsobit?

Zdraví

Používání starých lahví a absence kontroly při jejich plnění může mít za následek vnitřní znečištění lahve. Při neodborné manipulaci, nebo při použití lahve určené pro jiné plyny se mohou do lahve dostat nečistoty (oleje, znečištěná voda, zbytky nápojů, atd.).

S každým douškem piva, či nápoje obecně, si tak „užijete“ hlt neviditelných nečistot, které mohou mít za následek vážné zdravotní problémy.

Bezpečnost

Neověření dodavatelé plynů ve snaze ušetřit, používají nesprávné lahve a často je i přeplňují.
Ty se potom mohou roztrhnout a explodovat, což může mít i fatální následky na životech.

Co se z lahve dostane do sklenice?

Dost na to, aby jste začali hledat kvalitního dodavatele bublinek. Přesvědčte se sami.

výčepní
kohout
výčepní zařízení
KEG sud
redukční
ventil CO2
lahev
s plynem
CO2
nebo
směs s N2

Na lahev s plynem (oxid uhličitý, dusík nebo jejich směs) se připojí redukční ventil, kterým se sníží tlak plynu. Redukční ventil se propojí s narážecí hlavou a s výčepním zařízením pomocí rozvodů/hadic. Následně se hlava narazí např. na KEG sud. Při otevření výčepního kohoutu se nápoj pomocí tlaku plynu vytlačí ze sudu, projde potrubím do výčepního zařízení, kde se ochladí na požadovanou teplotu a přes výčepní kohout nateče do připravené sklenice.

Chcete prodávat hygienicky čisté CO2?

Vyberte si lahve od některého z členů České asociace technických plynů, kteří se připojili k této iniciativě a dodržují hygienické normy dané potravinářskou legislativou.

chci čisté CO2

Poctiví obchodníci odebírají CO2 a ostatní plyny pro čepování nápojů a přípravu jídel v řádně označených lahvích od dodavatelů se zavedeným systémem HACCP. Tito dodavatelé jsou pravidelně kontrolováni příslušnými orgány veřejné správy a vedou si evidenci o všech lahvích a jejich plněních.
Staré a nevhodné lahve jsou ihned vyřazované.

Dejte to vědět i svým zákazníkům

Každý, kdo odebírá CO2 od dodavatele, který připojením se k této iniciativě deklaruje a zaručuje hygienicky čisté CO2, získá speciální označení pro svůj provoz. Návštěvníci tak budou hned vědět, že u vás se čepuje nejvyšší kvalita.