Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

PS 1 - Bezpečnost práce, životní prostředí, požární ochrana


Hlavní oblast činnosti:
 • bezúrazovost– sledování úrazovosti, statistiky úrazů, reference o úrazech a "skoroúrazech",
 • spolupráce s EIGA – dokumenty a informace z oblasti bezpečnosti práce,
 • zákon č. 157/1998 Sb. – plnění ustanovení zákona, činnosti Autorizovaných osob, jednotný postup vůči legislativě, chemická legislativa,
 • TRINS,
 • informační letáky, školení, publikace.
Vedoucí skupiny:
 • Ing. Lubomír Herčík
Garant skupiny:
 • Ing. Alexandr Lužný
Členové skupiny:
 • P. Reitschmiedová - Linde Gas a.s.
 • D. Klikar - Messer Technogas s.r.o.
 • P. Vaněček - AIR PRODUCT s.r.o.
 • P. Uhliarik - MG Odra Gas s.r.o.
 • P. Grygar - VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
 • P. Jančárek, M. Bělehrad - SIAD Czech spol. s r.o.
 • P. Záruba - Chart Ferox a.s.
 • R. Přibil - CRYOSERVIS, s.r.o.
 • P. Bříza - GCE, s.r.o.
 • J. Pojezná - Riessner Gase s.r.o.
 • ing. Kratochvíl - KRASO spol. s r.o. jako externí firma
 • J. Chmel - jako externí spolupracovník

Vyhodnocení plánu práce a plán práce na další období je uveden v příloze Výroční zprávy 2018

Výroční zpráva za rok 2018 je zde ke stažení...

Podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání u vedoucího pracovní skupiny.

Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.