Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

PS 3 - Tlakové lahve, vysokotlaká plnící zařízení, acetylenky


Hlavní oblast činnosti:
 • uplatňování zákona č. 22/1997, včetně návazných Nařízení vlády, zejména NV č. 182/1999 Sb. a NV č. 201/2000 Sb.,
 • zpracování prohlášené o shodě,
 • Spolupráce s CEN č. 23,
 • informační letáky, školení, publikace.
Vedoucí skupiny:
 • Ing. Miloš Řehák
Členové skupiny:
 • D. Urbásek - AIR PRODUCTS spol. s r.o.
 • D. Klikar - Messer Technogas s.r.o.
 • P. Kavala - MG Odra Gas spol. s r.o.
 • Z. Pojezná - Riessner Gase s.r.o.
 • A. Janeček - SIAD Czech spol. s r.o.
 • J. Strnad - Air Liquide CZ s.r.o.
 • P. Hofrik - VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
 • M. Roubíček - GCE s.r.o.
 • R. Přibil - CRYOSERVIS s.r.o.
 • M. Balogh - R&T spol. s r.o.

Vyhodnocení plánu práce a plán práce na další období je uveden v příloze Výroční zprávy 2018

Výroční zpráva za rok 2018 je zde ke stažení...

Podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání u vedoucího pracovní skupiny.

Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.