Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

PS 4 - Plyny pro potravinářství, oxid uhličitý, zvláštní plyny


Hlavní oblast činnosti:
 • kontrola relevantních norem podle revize ISO TC 15B Analýza plynů,
 • kontrola specifikace EIGA pro plyny používané v potravinářství a zajistit jejich akceptaci v ČR,
 • zákon o chemických látkách - umístění bezpečnostních listů na internetu,
 • sledování legislativy, po novelizacích zpracovat informace pro členské firmy,
 • Normalizace technického vybavení nádob pro speciální plyny,
 • informační letáky, školení, publikace.
Vedoucí skupiny:
 • Tomáš Uhlíř
Garant skupiny:
 • Ing. Ludmila Dvořáková
Členové skupiny:
 • P. Sunková, T. Uhlíř - Linde Gas a.s.
 • J. Svatoš - Messer Technogas s.r.o.
 • Z. Pojezná - Riessner Gase s.r.o.
 • J. Králík - AIR PRODUCTS spol. s r.o.
 • P. Janouškovcová - VSK Profi, s.r.o.
 • J. Hamerník - Chart-Ferox a.s.
 • T. Pijanowski - VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
 • D. Krátký - GCE s.r.o.

Vyhodnocení plánu práce a plán práce na další období je uveden v příloze Výroční zprávy 2018

Výroční zpráva za rok 2018 je zde ke stažení...

Podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání u vedoucího pracovní skupiny.

Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.