Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

PS 5 - Medicinální plyny


Hlavní oblast činnosti:
 • vzájemná výměna informací o nehodách a mimořádných událostech spojených s aplikacemi medicinálních plynů,
 • spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Soklem, Autorizovanými osobami,
 • zpracování informace o medicinálních plynech na www stránku ČATP,
 • uplatňování Nařízení vlády č. 180/1998 Sb.,
 • spolupráce s pracovní skupinou EIGA WG-7 - přebírání informací a dokumentů,
 • informační letáky, školení, publikace.
Vedoucí skupiny:
 • Ing. David Kouba
Garant skupiny:
 • Ing. Lubomír Herčík
Členové skupiny:
 • E. Jaklová, V. Borská, T. Sopr - Linde Gas a.s.
 • L. Zajíc, J. Kotrbová - AIR PRODUCTS spol. s r.o.
 • J. Heřmanský, D. Nyklová - Messer Technogas s.r.o.
 • M. Říčný, F. Lukáš - SIAD Czech spol. s r.o.
 • P. Kučera - VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
 • M. Hájek, P. Lajžner - MZ Liberec, a.s.
 • V. Zajaková - GCE s.r.o.
 • J. Drašar - Dräger Medical s.r.o.
 • M. Balogh - R&T spol. s r.o.

Vyhodnocení plánu práce a plán práce na další období je uveden v příloze Výroční zprávy 2018

Výroční zpráva za rok 2018 je zde ke stažení...

Podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání u vedoucího pracovní skupiny.

Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.