Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

Publikace


Výběr: 
   Filtr:   obsahuje         Seřadit: 

Číslo Název PS Poznámka Datum
ČATP 1/11 Argon PS4 4. 1. 2012
BN 12/11/CZ Přehledová zpráva "Oxid uhelnatý v potravinách" PS4 Použití CO a směsí plynu s oxidem uhelnatým pro ošetření masa a ryb 24. 9. 2012
CATP 2/15 Kalibrační plyny PS4 Informační brožura ČATP 3. 7. 2015
CATP 1/02 Oxid uhličitý PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 1/06 Kyslík PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 1/07 Značení transportních nádob na plyny nápisy a bezpečnostními značkami PS2 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 1/08 Plyny pro potravinářství PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 1/09 Podmínky pro výstavbu a provoz skladu nádob na plyny PS1 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 1/10 Helium PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 1/12 Medicinální plyny PS5 vlastní dokument 13. 6. 2012
CATP 1/98 Acetylen v lahvích a svazcích PS1 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 2/04 Medicinální plyny PS2 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 3/04 Vodík PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP 1/14 Dusík PS1 příručka pro uživatele 5. 2. 2014
CATP stan 2/10 Program dodržování antimonopolního zákona upravený překlad EIGA 6. 10. 2011
SA CATP 01 Nebezpečí exploze uhlovodíků zahuštěných ve slepých větvích zásobníků PS6 vlastní dokument 6. 10. 2011
CATP stan 1/10 Pravidla pro zasedání ČATP upravený překlad EIGA 6. 10. 2011
CATP Studie Studie závislosti tlaku oxidu uhličitého na teplotě PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
EIGA 133/14/CZ ryogenní odpařovací systémy - ochrana před křehkým lomem u zařízení a potrubí PS6 dokument EIGA 27. 6. 2019
IGC Doc115/04/CZ Skladování kryogenních plynů (LIN, LOX, LAR) v prostorech uživatelů PS6 překlad EIGA 10. 10. 2012
IGC Doc125/11/CZ Směrnice pro dodávku plynů pro potravinářství PS4 nahrazuje IGC Doc 125/06/CZ 1. 8. 2012
IGC Doc130/17/CZ Zásady bezpečného nakládání a distribuce vysoce toxických plynů a směsí PS4 překlad EIGA 14. 11. 2017
EIGA 111/14/CZ Kryogenní odpařovací systémy - ochrana před křehkým lomem u zařízení a potrubí PS6 překlad ČATP 15. 12. 2015
IGC Doc148/14/CZ Návod pro instalaci čerpadel stacionárních, odstředivých a s elektrickým pohonem na kapalný kyslík PS6 Překlad ČATP 26. 8. 2014
EIGA 150/18/CZ Pokyny pro bezpečné nakládání se suchým ledem PS2 překlad ČATP 2. 5. 2019
IGC Doc151/08/cz Předcházení nadměrnému tlaku při plnění kryogenních zásobníků PS6 překlad ČATP 19. 6. 2014
IGC Doc151/15/CZ Předcházení nadměrnému tlaku během plnění kryogenních nádob PS3 Překlad ČATP 24. 6. 2015
EIGA 156/17/CZ Vzor EIGA pro výroční zprávu DGSA PS2 Praklad EIGA 21. 2. 2018
IGC Doc176/16/CZ Oxid dusný, bezpečné postupy pro skladování a manipulaci PS5 revize dokumentu EIGA Doc 176/13 19. 7. 2016
IGC Doc194/15/CZ Bezpečná konstrukce generátorů dusíku na stanovišti pro potravinářské účely a jejich provoz PS4 Překlad ČATP 24. 6. 2015
IGC Doc195/15/cz Bezpečná konstrukce a provoz on-site zařízení pro výrobu kyslíku 93 pro medicinální účely PS5 překlad ČATP 14. 1. 2016
Doc 196/15/CZ Karbid vápníku - skladování a manipulace PS3 Překlad ČATP 18. 10. 2015
EIGA 208/17/CZ Bezpečnost, skladování, manipulace a distribuce hluboce zchlazeného, kapalného ethylenu PS2 překlad EIGA 4. 6. 2018
IGC Doc 24/08/cz Zařízení pro ochranu před přetlakem pro systémy kryogenních zásobníků s vakuovou izolací PS6 překlad ČATP 19. 6. 2014
EIGA 68/18/CZ Prevence zpětné kontaminace oxidu uhličitého PS2 Překlad ČATP 11. 3. 2019
EIGA 173/13/CZ Směrnice ADR pro bezpečnost během přepravy PS2 překlad EIGA 8. 4. 2013
EIGA 704/05/CZ Návod pro bezpečné postupy pro kryogenická zařízení na dělení vzduchu PS6 překlad EIGA 3. 10. 2011
EIGA 901/10 B Externí průvodce pracovními skupinami překlad EIGA 3. 10. 2011
EIGA 913/13/CZ Pokyny pro bezpečnost při přepravě pro členy EIGA PS2 překlad EIGA 8. 4. 2013
EIGA 914/05/CZ Statistika nehod silničních vozidel PS2 1. 8. 2012
P 1/14/CZ Zasedání EIGA Budapešť 2014 PS1 vlastní dokument 20. 5. 2014
EIGA 166/16/CZ Pokyny pro nakládání s odpadními tlakovými lavemi PS1 Překlad ČATP 27. 5. 2017
CATP PS5 001 Generátory plynů pro medicinální účely PS5 zahraniční materiál 5. 10. 2011
IGC Doc109/11/cz Vlivy průmyslové výroby acetylenu na životní prostředí PS3 překlad EIGA 29. 1. 2012
IGC Doc114/09/cz Provoz stabilních kryogenních nádob PS6 překlad EIGA 8. 2. 2012
IGC Doc164/10/cz Bezpečné zacházení se zásobníky na kapalný CO2, které ztratily tlak PS6 překlad EIGA 8. 2. 2012
IGC Doc133/06/CZ Kryogenní odpařovací systémy – ochrana před křehkým lomem u zařízení a potrubí PS6 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc 04/09/CZ Nebezpečí vzniku požáru v kyslíkových a kyslíkem obohacených atmosférách PS3 překlad EIGA 11. 4. 2012
IGC Doc126/11/CZ Minimální specifikace pro použití potravinářských plynů PS4 nahrazuje IGC Doc 126/06 1. 8. 2012
IGC Doc129/11/CZ Tlakové nádoby se zablokovanými nebo nefunkčními ventily PS3 překlad EIGA 11. 4. 2012
IGC Doc130/11/CZ Zásady bezpečného nakládání a distribuce vysocetoxických plynů a směsí PS4 překlad EIGA 11. 4. 2012
IGC Doc134/05/CZ Prostředí s nebezpečím výbuchu - Směrnice EU 1999/92/EC PS1 překlad EIGA 11. 4. 2012
IGC Doc 33/06/CZ Čištění zařízení pro provoz s kyslíkem PS3 překlad EIGA 11. 4. 2012
IGC Doc 44/09/CZ Nebezpečí inertních plynů a nedostatečného množství kyslíku PS1 4. 1. 2012
IGC Doc 13/12/CZ Rozvody kyslíku a potrubní systémy PS1 Překlad ČATP 9. 12. 2013
IGC doc 02/03/CZ Pracovní motivace a bezpečný provoz stanic pro plnění ocelových lahví PS3 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc06/02/CZ Bezpečnost při skladování, manipulaci a distribuci kapalného vodíku PS1 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc101/03/CZ Oxid uhličitý v průmyslu a životním prostředí PS4 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc105/03/CZ Odorizace oxidu uhličitého pro použití jako hasivo PS4 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc111/03/CZ Vlivy výroby oxidu uhličitého a suchého ledu na životní prostředí PS4 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc119/04/CZ Pravidelná kontrola stabilních kryogenních nádob PS6 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc123/04/CZ Praktická příručka pro acetylen PS3 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc149/09/CZ Bezpečnostní instalace a provoz PSA a membránových zařízení na výrobu kyslíku a dusíku PS6 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc 15/06/CZ Stanice na plynný vodík PS1 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc150/08/CZ Zásady správné praxe pro suchý led PS4 překlad EIGA 5. 10. 2011
MGC Doc153/08/CZ Přehled toxikologických dat oxidu dusného PS5 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc179/13/cz Systémy pro plnění kryogenních cisteren kapalným kyslíkem, dusíkem a argonem PS2 překlad ČATP 14. 7. 2013
IGC Doc 23/08/CZ Bezpečnostní školení zaměstnanců PS1 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc 56/08/CZ Uživatelský návod pro řidiče cisteren CO2 PS2 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc 59/08/CZ Předcházení nadměrným tlakům při plnění kryogenních zásobníků PS6 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc 62/08/CZ Metody k zamezení koroze lahví PS3 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc68/99/CZ Prevence znečištění cisteren na oxid uhličitý PS4 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc 70/08/CZ Oxid uhličitý klasifikace zdroje, normy jakosti a ověření PS4 překlad EIGA 5. 10. 2011
IGC Doc 83/02/CZ Doporučení pro bezpečné plnění tlakových lahví a svazků oxidem uhličitým PS4 překlad EIGA 5. 10. 2011
IL 1/18 Kyslíková bezpečnost PS1 vlastní dokument ČATP 10. 12. 2018
IL 1/03 Medicinální plyny PS5 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 1/07 Změny vyplývající z registrace medicinálních plynů PS2 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 1/09 Redukční ventil pro tlakové lahve, bezpečná manipulace PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 1/10 Co najdete na www stránkách ČATP PS1 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 1/11 Dewarovy nádoby PS2 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 1/99 Svazek lahví – stlačené a zkapalněné plyny PS3 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 1/17 Autogenní technologie, nebezpečí zpětného šlehnutí plamene PS1 dokument ČATP 30. 3. 2017
IL 2/03 Pozor na neoprávněné plnění CO2 PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 2/07 Umístění lahví u zařízení na čepování nápojů a jejich správné použití PS4 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 2/09 Podmínky pro plnění tlakových lahví PS3 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 2/10 Nové barevné značení tlakových lahví PS1 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 2/99 Acetylenový svazek lahví PS3 vlastní dokument 6. 10. 2011
IL 1/14 Platnost předpisů pro výstavbu a provoz odpařovacích stanic a kryogenních zásobníků... PS6 vlastní dokument 21. 1. 2014
MGC Doc158/09/CZ Správná praxe domácí péče PS5 překlad EIGA 5. 10. 2011
ČATP 1/17 Plnění, kontrola a distribuce lahví PS3 vlastní dokument ČATP 27. 5. 2017
ČATP 1/02/EIGA Plnící přípojky pro ventily na plnící tlak 300 bar PS4 překlad EIGA 30. 1. 2012
PP 38/11/CZ Výroba medicinálních plynů na nemocničních pracovištích PS5 Poziční dokument 1. 8. 2012
ČATP 1/04 Přeprava tlakových nádob s plyny na silničních vozidlech PS2 vlastní dokument ČATP 6. 11. 2013
ČATP 2/17 Příručka provozovatele stabilních vakuově izolovaných zásobníků pro skladování kryogenních kapalin PS6 vlastní dokument 13. 9. 2017
SA-05 REV1/05/CZ Bezpečnostní výstraha - Maskované lahve na přepravu plynu PS1 překlad EIGA 6. 10. 2011
SAC Doc 05/13/CZ Pokyny pro nakládání s odpadními acetylénovými lahvemi PS1 překlad ČATP 9. 4. 2014
SAG NL 77/03/CZ Kampaň proti zadušení PS1 překlad EIGA 6. 10. 2011
SAG NL 85/07/CZ Výbuch v plynovém chromatografu PS1 překlad ČATP 9. 12. 2013
SAG NL 88/09/CZ Nehody s převrácením vozidla PS2 překlad EIGA 6. 10. 2011
SAG NL 89/10/CZ Nehody se svazkami lahví/palet PS1 překlad 11. 5. 2013
SA 16/09/CZ Smrtelná nehoda na plnírně kyslíkových lahví PS1 překlad EIGA 11. 5. 2013
SA 34/17/CZ Doporučená opatření, která mají být dodržována řidiči a členy EIGA PS1 překlad ČATP 28. 11. 2017
SA 35/17/CZ Používání přenosných plynových vařičů v kabinách nákladních vozidel PS1 Překlad ČATP 11. 7. 2018
SI 02/14/CZ Manipulace s plynovými tlakovými lahvemi během a po jejich vystavení vlivu tepla nebo požáru PS1 překlad ČATP 15. 12. 2015
SI 05/08/CZ Zpětný zášleh plamene a bezpečnostní zařízení PS1 překlad EIGA 18. 9. 2012
SI 05/14/CZ Proces příjmu řidiče cisternového vozidla a vozidla přepravující tlakové lahve PS2 opravená verze 20. 10. 2014
SI 06/14/CZ Řízení vyšetřování incidentů vozidel PS2 překlad ČATP 4. 2. 2015
SI 07/07/CZ Používání bezpečnostních pásů: Připoutejte se, má to smysl PS2 překlad EIGA 5. 9. 2012
SI 10/00/CZ Bezpečné nakládání a použití suchého ledu PS4 překlad EIGA 6. 10. 2011
SI 15/08/CZ Bezpečné postupy u vysokotlakých kyslíkových systémů PS1 Překlad ČATP 9. 12. 2013
SI 16/00/CZ Požár kyslíkových redukčních ventilů v průmyslovém provozu PS1 překlad EIGA 6. 10. 2011
SI 16/12/CZ Zahoření kyslíkových lahvových redukčních ventilů PS1 překlad EIGA 18. 9. 2012
SI 17/07/CZ Prevence havárií způsobených přehřátými či vznícenými pneumatikami PS2 1. 8. 2012
SI 17/17/CZ Prevence nehod způsobených přehřátím nebo požárem pneumatik PS2 Překlad ČATP 6. 9. 2017
SI 18/11/CZ Odstraňování ventilů z lahví na plyny PS1 Překlad EIGA 11. 5. 2013
SI 23/10/CZ Požár u vakuem izolovaného plášťového potrubí pro kapalný kyslík PS1 překlad EIGA 11. 5. 2013
SI 24/11/CZ Zdravotní rizika oxidu uhličitého PS4 překlad EIGA 11. 4. 2012
SI 25/11/CZ Doprava lahví jeřábem PS2 překlad EIGA 11. 4. 2012
SI 27/11/CZ Provoz minitanků pro průmyslové a medicinální plyny PS3 překlad EIGA 13. 6. 2012
SI 70/99/CZ Vytváření ucpávek suchého ledu PS4 překlad EIGA 6. 10. 2011
SI 01/13/CZ Informace k bezpečnosti přepravy, přehled PS2 překlad ČATP 26. 6. 2014
SI 02/13/CZ Prevence převrácení vozidla a jiných vážných nehod PS2 překlad ČATP 26. 6. 2014
SI 03/13/CZ Školení: úvodní a obnovovací školení řidičů, vedoucích pracovníků a ostatních pracovníků v oblasti přepravy PS2 překlad ČATP 26. 6. 2014
SL 01/03/CZ Jsem neviditelným tichý, bez zápachu, zabíjím překlad EIGA 6. 10. 2011
SL 03/08/CZ Bezpečná přeprava plynů PS1 překlad EIGA 6. 10. 2011
SL 03/10/CZ Nové požadavky pro značení lahví na plyny - CLP labeling PS1 překlad EIGA 6. 10. 2011
SL 04/10/CZ Bezpečná přeprava, používání a skladování acetylenových lahví PS1 překlad EIGA 6. 10. 2011
SL 09/17/CZ Bezpečná přeprava suchého ledu PS2 překlad ČATP 2. 5. 2019
ČATP stan 1/06 Hodnocení sestav odpařovacích stanic vzhledem k požadavkům platné legislativy PS6 vlastní dokument 6. 10. 2011
SN 81/05/CZ Bezpečnostní doporučení pro používání vysokozdvižných vozíků PS2 překlad EIGA 18. 9. 2012
SN 86/09/CZ Nehody v prostorech zákazníka - postupy pro zlepšení bezpečnosti PS1 překlad EIGA 18. 9. 2012
TB 09/13/CZ Bezpečnostní listy bez scénářů expozice PS1 překlad ČATP 17. 3. 2017
TB 13/14/CZ Bezpečná konstrukce a používání palet na technické plyny PS2 překlad ČATP 4. 2. 2015
TB 21/18/CZ Doporučení pro ochlazování a zahřívání plynových lahví PS3 překlad dokumentu 11. 5. 2018
CATP stan 1/08 Vysvětlení nebezpečné přepravy tlakových lahví s plyny a kryogenních nádob vozidly, která nejsou pro tuto přepravu uzpůsobena překlad EIGA 6. 10. 2011
CATP 1/13/CZ Tlaková lahev PS3 vlastní dokument ČATP 8. 4. 2013
ČATP 1/15 Uzavírací a redukční lahvové ventily PS3 dokument ČATP 23. 4. 2015
TP 26/11/CZ Nedávné nehody týkající se průmyslových a medicinálních plynů PS1 překlad EIGA 29. 1. 2012
TP 02/09/CZ Ekologické problémy provozů ASU PS3 překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 03/09/CZ Ekologické problémy acetylenového provozu PS3 překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 09/16/CZ Uklouznutí, zakopnutí a pády PS3 Překlad ČATP 3. 10. 2016
TP 12/05/CZ Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem PS1 překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 15/10/CZ ADR 2011 - Změny PS2 překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 15/06/CZ ADR 2007 - změny překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 15/09/CZ ADR 2009 – Změny pro třídu 2 PS2 překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 16/07/CZ ADR 2007 – Označení v tunelech překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 16/09/CZ ADR 2009 – Omezení v tunelech PS2 překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 17/08/CZ v2 Pomoc zákazníkům při zajištění bezpečnější přepravy plynů PS1 překlad EIGA 6. 10. 2011
TP 22/11/CZ Nedávné mimořádné události spojené s technickými a medicinálními plyny PS1 překlad EIGA 11. 4. 2012
TP 22/16/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslových a medicinálních plynů PS3 překlad ČATP 24. 4. 2017
TP 23/11/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 1. 8. 2012
TP 23/16/CZ Nedávné události v odvětvích technických a medicinálních plynů PS1 překlad ČATP 27. 5. 2017
TP 25/11/CZ Nedávné mimořádné události spojené s technickými a medicinálními plyny PS1 překlad EIGA 11. 4. 2012
TP 25/16/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 překlad ČATP 27. 5. 2017
TP 26/17/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 překlad ČATP 23. 6. 2017
TP 27/12/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 překlad EIGA 13. 6. 2012
TP 27/17/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 překlad CČATP 4. 6. 2018
TP 28/12/CZ Bezpečná jízda za špatných povětrnostních podmínek PS2 překlad EIGA 13. 6. 2012
TP 28/17/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 překlad dokumentu 11. 5. 2018
TP 29/12/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslových a medicinálních plynů PS1 překlad 16. 5. 2013
TP 29/18/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 překlad ČATP 4. 6. 2018
TP 30/12/CZ Nedávné události v odvětví průmyslového plynu PS1 18. 12. 2012
TP 30/18/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 Překlad ČATP 26. 11. 2018
TP 31/12/cz Nedávné události v oblasti technických a medicinálních plynů PS1 14. 7. 2013
TP 31/18/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 Překlad ČATP 26. 11. 2018
TP 32/12/CZ Změny ADR 2013 PS2 Překlad ČATP 5. 2. 2013
TP 32/19/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 překlad ČATP 26. 2. 2019
TP 33/12/CZ Nedávné události při použití průmyslových a medicinálních plynů PS1 11. 5. 2013
TP 33/19/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu PS1 překlad ČATP 27. 6. 2019
TP 34/13/CZ Nedávné události v odvětvích technických a medicinálních plynů PS1 překlad ČATP 9. 4. 2014
TP 35/13/CZ Nedávné události v odvětví průmyslového a medicinálního plynu Překlad EIGA 3. 9. 2013
TP 36/13/CZ Skoronehody u speciálních plynů pro elektroniku PS1 překlad ČATP 18. 5. 2014
TP 37/14/CZ Nedávné události v oblasti technických a medicinálních plynů PS1 překlad ČATP 20. 8. 2014
TP 38/14/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslového a medicinálního plynu Překlad ČATP 23. 7. 2014
TP 39/14/CZ Nedávné mimořádné události spojené s technickými a medicinálními plyny PS1 Překlad ČATP 16. 10. 2014
TP 40/14/CZ Nedávné mimořádné události spojené s technickými a medicinálními plyny PS1 překlad ČATP 31. 3. 2015
TP 41/14/CZ Nedávné mimořádné události spojené s technickými a medicinálními plyny PS3 překlad EIGA 19. 1. 2015
TP 42/14/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslových a medicinálních plynů PS1 Překlad ČATP 21. 2. 2017
TP 43/15/CZ ADR 2015 Hlavní změny vztahující se k přepravě třídy 2 PS2 Překlad ČATP 24. 6. 2015
TP 44/15/CZ Nedávné mimořádné události spojené s technickými a medicinálními plyny PS1 Vlastní dokument ČATP 24. 6. 2015
TP 45/15/CZ Nedávné mimořádné události spojené s technickými a medicinálními plyny PS1 Překlad ČATP 20. 1. 2016
TP 47/15/CZ Nedávné události v odvětvích technických a medicinálních plynů PS1 překlad ČATP 16. 1. 2017
TP 49/15/CZ Nedávné události v odvětví průmyslových a medicinálních plynů PS1 Překlad ČATP 8. 11. 2016
TP 49/16/CZ ADR 2017 - Hlavní změny spojené s přepravou třídy 2 PS2 Překlad ČATP 4. 4. 2017
TP 57/18/CZ ADR 20019 - Hlavní změny spojené s přepravou třídy 2 PS2 dokument ČATP 4. 6. 2019
TP 24/16/CZ Nedávné události v odvětvích průmyslových a medicinálních plynů PS3 překlad ČATP 28. 11. 2016
CATP 1/19 Údržba a péče o lahev PS3 Vlastní dokument ČATP 20. 3. 2019

Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.